Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ДПС се обяви за предсрочни парламентарни избори след президентските

ДПС се обяви за предсрочни парламентарни избори след президентските

ДПС се обяви за предсрочни парламентарни избори след президентските

Стабилно политическо мнозин­с­тво, в рам­ките на този пар­ламент, не може да бъде пос­тиг­нато. Пър­вос­тепен­ната ни политическа цел в нас­тоящия политически сезон е пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори след президен­т­с­ките. Тази заявка нап­рави от пар­ламен­тар­ната трибуна народ­ният пред­с­тавител и пред­седател на ДПС Мус­тафа Карадайъ в дек­ларация на ПГ на фор­мацията. По думите му новата пар­ламен­тарна сесия започва в ситуация на остра криза на сигур­ността и липса на ясна визия за бъдещето, както на Бъл­гария, така и на Бал­каните, Европа и света като цяло. „Политиката на ДПС е да има сигур­ност в Бъл­гария и региона, но за това трябва да се прави политика на баланси във всеки кон­к­ретен момент и всеки кон­к­ретен политически акт да е свър­зан с този кон­текст. Не трябва да си въоб­разяваме, че това, което правим като политика в пар­ламента, няма връзка и със световна политика, европейска, регионална и т.н.“, посочи Карадайъ. Карадайъ посочи, че ДПС раз­г­лежда президен­т­с­ките избори не като отделно и изолирано политически събитие, а като част от процеса на префор­матиране на политичес­ката кон­фигурация в Бъл­гария. „Политическа стабил­ност означава сигур­ност на граж­даните и стабил­ност на инс­титуции. На първо място стабилен пар­ламент. Стабилен пар­ламент е този, в който има ясно определено и ценностно-хомогенно управ­ляващо мнозин­с­тво. В този пар­ламент такова мнозин­с­тво просто няма. Управ­ляващата коалиция, поне по споразумение, беше със­тавена от ГЕРБ и Рефор­матор­с­кия блок, с под­к­репата на Пат­риотич­ния фронт и АБВ. Пос­лед­ните оттег­лиха под­к­репата си. Рефор­матор­с­кия блок от една година е на две скорости — по-скоро на задна“, заяви Карадайъ.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...